...

Dat blijkt uit een onderzoek van het Brussels universitair Eramusziekenhuis (ULB) bij 441 borstkankerpatiëntes. De krant Le Soir kon de cijfers inkijken.Onder de 441 vrouwen waren er 91 van Marokkaanse of Arabische afkomst. Borstkanker wordt bij hen vastgesteld rond hun 49ste levensjaar. Bij andere vrouwen is dat gemiddeld 60 jaar. Borstkankerscreening komt dan ook dikwijls te laat bij vrouwen met Marokkaanse roots.Hoe het komt dat deze vrouwen sneller kanker krijgen - genetica of levensstijl - is nog niet duidelijk. Wel roept de ULB op vrouwen van Marokkaanse origine beter te informeren en te sensibiliseren.