...

In 2010 hebben er in het totaal 225.000 abortussen plaatsgevonden in Frankrijk. De Drees merkt ook op dat "het aantal vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen en het aantal geboortes sinds twintig jaar nagenoeg parallel lopen, wat getuigt van een zekere stabiliteit wat de neiging tot abortus in die periode betreft." Het fenomeen is dus allesbehalve marginaal, wat ook blijkt uit het feit dat naar schatting één vrouw op de drie ooit in haar leven een abortus zal laten uitvoeren. In haar rapport van oktober 2009 concludeerde de algemene inspectie van sociale zaken dat "vrijwillige zwangerschapsonderbreking dus zeker geen uitzonderlijk gebeuren is, maar een structureel onderdeel van het seksuele en voortplantingsleven vormt, en dat daar als dusdanig rekening mee moet worden gehouden", voegt Le Figaro er nog aan toe.