...

Het verslag van de winteropvang door Samu Social in Brussel voor vorige winter 2012-2013 vermeldt vooral patiënten met ademhalingsproblemen, huidziekten maar ook heel veel en soms bijzonder zware psychische stoornissen. In Brussel heeft Dokters van de Wereld vorige winter in totaal 6.945 consultaties uitgevoerd. Daarvoor konden zij rekenen op 217 vrijwilligers. Zij behandelden 1.720 patiënten onder wie 194 vrouwen.Uit een evaluatie in Brussel en ook in Antwerpen is gebleken dat er nog altijd meer dokters en verpleegsters nodig zijn om te helpen in de eerstelijnsopvang. Maggie De Block: "Het gaat om medische consultaties in de gebouwen waar de daklozen 's nachts worden opgevangen of met de rondtrekkende hulpploegen. En dat betreft dus meestal avondwerk waar je de eerste problemen ad hoc oplost maar waar je ook moet kunnen doorverwijzen."De organisatie is op zoek naar huisartsen die twee, drie of meer daklozen gratis willen helpen nadat ze een eerste keer zijn verzorgd in de winteropvang. Specialisten en labs zijn ook zeer welkom om onbezoldigd daklozen te verzorgen, om onderzoeken te doen, enz.Dokter De Block: "Vorige winter heb ik zelf als vrijwilliger-huisarts een avond gewerkt in de daklozenopvang in Brussel en de nood is reëel."Vrijwilligers kunnen zich melden bij Dokters van de Wereld, het plaatselijke OCMW of nog bij Rode Kruis Vlaanderen die kunnen verwijzen naar winteropvang met een medische antenne. Of stuur een mailtje naar ann.saunders@doktersvandewereld.be