...

Unizo, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) verheugden zich begin vorige maand over de vrijstelling voor vrije beroepers van de billijke vergoeding voor het afspelen van muziek in hun wachtkamer of praktijk. De Belgische overheid had daartoe beslist na het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak van de Italiaanse tandarts del Corso.Maar op de verschijning van het aangepaste KB dat de billijke vergoeding regelt, is het nog steeds wachten. "Wat ons betreft is er dus geen sprake van vrijstelling van billijke vergoeding voor andere beroepscategorieën dan degene waarover het in het arrest del Corso gaat, namelijk tandartsen", reageert Rudi Prijs, coördinator inning billijke vergoeding bij Simim. "En dat blijft zo zolang de aanpassing van het KB niet in Het Staatsblad is verschenen."'Geen meerderheid'Beheersmaatschappijen Simim en PlayRight verwonderen zich overigens over de houding van de Belgische overheid in deze zaak. "Hoewel het Europese Hof van Justitie duidelijk heeft aangegeven dat het arrest del Corso geen blauwdruk mag zijn om automatisch andere gevallen, laat staan volledige sectoren, vrij te stellen van de vergoeding, achtte onze land het nodig om een wetgevend initiatief te nemen dat een de facto vrijstelling van de billijke vergoeding inhoudt voor het overgrote deel van de beoefenaars van vrije beroepen", klinkt het in een gezamenlijk standpunt."En dat terwijl de beheersvennootschappen noch de vertegenwoordigers van de vergoedingsplichtigen de meerderheid van de stemmen behaalden. Het was de voorzitter van de betrokken Commissie die de stemming heeft beslecht door zijn eigen tekst goed te keuren."Wanneer het aangepaste KB in Het Staatsblad zal verschijnen, is vooralsnog voor niemand duidelijk. "Maar dat laat hopelijk niet zo lang meer op zich wachten", klinkt het bij de FVIB.