Wie regelmatig geneesmiddelen gebruikt, heeft het ongetwijfeld over 'mijn apotheker'. Dat is de apotheek waar we gewoonlijk naartoe gaan, die in de buurt is of op de weg naar het werk. De huisapotheker is die officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik.

De huisapotheker is een belangrijk en laagdrempelig aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen voor burgers met een zorgnood en patiënten. Advies vragen aan een apotheker kan immers op elk moment en zonder afspraak.

De huisapotheker maakt deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke patiënten. Samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. Dat is belangrijk, want voor therapietrouw is het nodig dat mensen zelf inzicht hebben in hun behandeling en begrijpen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is. In een nieuwe aanpak van de zorg voor chronisch zieken omringen de zorgverleners een patiënt door als team samen te werken, de patiënt te ondersteunen en samen een eenduidige boodschap te brengen over zijn of haar gezondheid. De huisapotheker is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen in dat zorgteam en staat in voor gegevensdeling door middel van het (Vitalink) medicatieschema.

Gemiddeld 60% van de patiënten die chronisch geneesmiddelen moeten gebruiken, stopt zijn behandeling binnen het jaar, en dit zonder aanleiding

Met hogervernoemde therapietrouw is het nog steeds pover gesteld in ons land. Cijfers voor therapietrouw bij chronische behandelingen liggen rond 50% onafhankelijk de aandoening of behandeling. Gemiddeld 60% van de patiënten die chronisch geneesmiddelen moeten gebruiken, stopt zijn behandeling binnen het jaar, en dit zonder aanleiding. Nochtans kunnen we hier een ongelooflijke winst genereren: financieel en op vlak van gezondheid. Het wordt hoog tijd dat we ons als gemeenschap durven de vraag stellen wat we hier kunnen aan doen? Met het voorstel van resolutie "tot invoering van een actieplan om therapietrouw te bevorderen bij chronisch zieke patiënten" ( Ine Somers, Jan Vercammen en Damien Thiéry) hoop ik dat dit maatschappelijk debat gevoerd wordt in alle geledingen: politiek, zorglandschap en burger! Hierbij de link naar de resolutie: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2163/54K2163001.pdf

Wie regelmatig geneesmiddelen gebruikt, heeft het ongetwijfeld over 'mijn apotheker'. Dat is de apotheek waar we gewoonlijk naartoe gaan, die in de buurt is of op de weg naar het werk. De huisapotheker is die officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik. De huisapotheker is een belangrijk en laagdrempelig aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen voor burgers met een zorgnood en patiënten. Advies vragen aan een apotheker kan immers op elk moment en zonder afspraak. De huisapotheker maakt deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke patiënten. Samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. Dat is belangrijk, want voor therapietrouw is het nodig dat mensen zelf inzicht hebben in hun behandeling en begrijpen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is. In een nieuwe aanpak van de zorg voor chronisch zieken omringen de zorgverleners een patiënt door als team samen te werken, de patiënt te ondersteunen en samen een eenduidige boodschap te brengen over zijn of haar gezondheid. De huisapotheker is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen in dat zorgteam en staat in voor gegevensdeling door middel van het (Vitalink) medicatieschema.Met hogervernoemde therapietrouw is het nog steeds pover gesteld in ons land. Cijfers voor therapietrouw bij chronische behandelingen liggen rond 50% onafhankelijk de aandoening of behandeling. Gemiddeld 60% van de patiënten die chronisch geneesmiddelen moeten gebruiken, stopt zijn behandeling binnen het jaar, en dit zonder aanleiding. Nochtans kunnen we hier een ongelooflijke winst genereren: financieel en op vlak van gezondheid. Het wordt hoog tijd dat we ons als gemeenschap durven de vraag stellen wat we hier kunnen aan doen? Met het voorstel van resolutie "tot invoering van een actieplan om therapietrouw te bevorderen bij chronisch zieke patiënten" ( Ine Somers, Jan Vercammen en Damien Thiéry) hoop ik dat dit maatschappelijk debat gevoerd wordt in alle geledingen: politiek, zorglandschap en burger! Hierbij de link naar de resolutie: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2163/54K2163001.pdf