...

De meeste beoefenaars van een vrij beroep zullen zich met gepaste trots ondernemer noemen. Toch is een vrij beroeper nog altijd niet onderworpen aan alle regels van het ondernemingsrecht. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het faillissementsrecht, dat nog altijd is voorbehouden voor handelaars. Wie handelaar is, wordt bepaald door het antieke Wetboek van Koophandel. Dat wetboek omvat nog altijd niet vrije beroepers of hun vennootschappen.Het Algemeen Beleidsplan van de minister van justitie stelt een overheveling, in overleg met de minister van economie, in het vooruitzicht van de regels van het Wetboek van Koophandel naar het Wetboek Economisch Recht, dat van toepassing is op alle ondernemers. Of en hoe de vrije beroeper onderworpen kan worden aan het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie ("doorstart") is wellicht het meest actuele en vernieuwende thema in de op til zijnde hervormingen.De studiedag van het Leuvense juridisch studententijdschrift Jura Falconis behandelt dit en ook andere vragen zoals: blijft een cliënt met lege handen achter indien een vrije beroeper een beroepsfout maakt terwijl hij zijn beroep uitoefent in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid? Of: waarom gelden er andere regels inzake eerlijke handelspraktijken door vrije beroepers?