...

Cijfers van het RSVZ tonen dat de sector van het vrije beroep een stabiele en zelfs groeiende werkgever is, ook ten tijde van de crisis. In 2010 stelden 38.999 werkgevers met een vrij beroep 252.135 mensen tewerk, wat neerkomt op 6,5 werknemers per werkgever. Dat waren er 4.366 (2%) meer dan in 2009. Ten opzichte van 2000 betekende dit een stijging van 77.371 werknemers, wat neerkomt op maar liefst 44,3%.PersoneelsbeleidOp andere gebieden lijkt de sector evenwel met problemen te kampen. In opdracht van de FVIB (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen) nam de Arteveldehogeschool een enque af bij ongeveer 750 vrije beroepers. Het personeelsbeleid bleek het zorgenkind te zijn.62,1% van de ondervraagden gaf aan moeilijkheden te ervaren bij de rekrutering en de selectie (instroom) van nieuwe werknemers, vooral voor inhoudelijke functies (bijvoorbeeld tandartsassistent). Vier op de tien respondenten konden hun vacatures na n tot drie maanden invullen. Een op tien gaf aan dit niet of pas na zeer lange tijd te kunnen. RekruteringVerder kwamen uit de enque persoonlijke contacten, stageplaatsen en de VDAB (in die volgorde) naar voren als belangrijkste rekruteringskanalen. Zeven op de tien van de ondervraagden zei het hr-beleid op zich te nemen, 21,3% besteedde het uit. Andere problemen situeerden zich op het vlak van uitstroom (bij 1/3 van de respondenten), arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (1/4). De FVIB wil daarom zorgen voor een betere omkadering voor het humanresourcemanagement. In samenwerking met het Europees Sociaal Fonds zal de federatie de komende drie jaar sectorspecifieke instrumenten ontwikkelen die de specifieke problemen moeten opvangen.