...

Tussen maart en augustus liep er in Middelheim -dat deel uitmaakt van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen- al een testfase. Zes weken voor en zes weken na de operatie ontvingen de patiënten een vragenlijst. Daarin peilde men naar de medische effectiviteit van de zorg. De resultaten geven weer hoe de patiënt zijn gezondheid beleeft. Gemeten wordt onder meer pijnbeleving, zelfzorg, levenskwaliteit en tevredenheid.Het is de bedoeling om de patiënten tot tien jaar na de ingreep op vaste tijdstippen te bevragen. "Een langdurige bevraging helpt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over de kwaliteit en de tevredenheid over de operatie", zo luidt het. Tot nu toe vulden circa honderd patiënten de vragenlijst online in -67% van de beoogde doelgroep. Het Middelheimziekenhuis wil de metingen verder uitbreiden. Er zijn al concrete plannen naar heupprothesen, voet- en schouderchirurgie toe. Ook een uitbreiding tot andere ZNA-ziekenhuizen en disciplines zit in de pipeline.