...

De meta-analyse includeerde 13 RCT's (randomized controlled trials) die de effecten van een intensieve hyopglykemiende behandeling nagingen op cardiovasculaire accidenten en op microvasculaire complicaties van diabetes type II.Primaire einddoelen waren globale sterfte, overlijden door cardiovasculaire oorzaken. Secundaire eindpunten waren ernstige hypoglykemie-episoden, en macro- en microvasculaire complicaties.Een pool van 34.533 patiten werd samengesteld (minstens 18 jaar oud) waarvan er 18.315 intensief behandeld werden met hypoglykemiende middelen, en 16.218 een standaardbehandeling kregen.De meta-analyse vond dat intensieve behandeling geen voordeel opleverde ten opzichte van de standaardbehandeling op het gebied van mortaliteit. Het risk ratio (RR) van globale sterfte lag op 1,04 (95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,91 - 1,19), en dat van cardiovasculaire mortaliteit op 1,11 (95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,86 - 1,43). Wel was er een licht gunstig, maar statistisch significant effect (p<0,001) op het aantal niet-fatale myocardinfarcten (RR=0,85; 95%-BI: 0,74-0,96) en microvasculaire complicaties (RR=0,90; 95%-BI: 0,85-0,96).De auteurs van de studie berekenden dat het number 'needed to treat' over vijf jaar om n infarct te voorkomen tussen de 117 en 150 lag, terwijl tussen de 32 en 142 patiten vijf jaar lang intensief moeten behandeld worden om n geval van microalbuminurie te vermijden. Daarentegen zal gedurende deze periode n ernstige hypoglykemieaanval voorkomen per 15 tot 52 patiten die intensieve behandeling krijgen. De auteurs dringen er op aan dat er meer onderzoek gebeurt naar de beste opties in de behandeling van diabetes type II. Ze stellen vragen over de waarde van surrogaateindpunten, zoals lage glucosewaarden of HbA1c-percentages als maat voor het gunstig effect van de behandeling.