...

Dergelijke herhaling brengt immers weinig nieuwe informatie aan het licht voor de evaluatie van het risico op een heupfractuur of andere fracturen ten gevolge van osteoporose. Ze leidt tot weinig veranderingen in de risicostratificatie. Het onderzoek in kwestie werd uitgevoerd bij 310 mannen en 492 vrouwen van de Framingham Osteoporosis Study. (referentie: Berry SD et al. JAMA. 2013;doi:10.l001/jama.2013.277817)