Van de 99 Belgische ziekenhuiswebsites die de CM screende op twee aspecten van patiëntgerichtheid, namelijk informatie over financiële aspecten en patiëntenrechten, nemen 49 Vlaamse ziekenhuizen deel aan de meting van de website-indicator van het VPP.

Dat is een instrument dat het VPP in 2014 ontwikkelde om te evalueren of ziekenhuizen op hun websites informatie aanbieden die relevant is voor patiënten. Daarnaast geeft de indicator een beeld of die informatie toegankelijk, gebruiksvriendelijk en vindbaar is.

De ziekenhuizen die deelnemen aan deze meting halen volgens de screening van de CM hogere gemiddelde scores dan de ziekenhuizen die niet deelnemen aan de website-indicator van het VPP. Zo ligt de gemiddelde score op 20 meer dan twee punten hoger bij de ziekenhuizen die deelnemen.

Ook op financiële informatie en informatie over patiëntenrechten scoren de deelnemende ziekenhuizen hoger. "Daarnaast staan in de top 10 van de hoogste scores enkel deelnemers van de website-indicator. Van alle deelnemers aan de website-indicator scoort slechts 4% lager dan 10/20", aldus het VPP in haar nieuwsbrief.

Streefdoel

In 2013 deed de Christelijke Mutualiteit (CM) een gelijkaardige doorlichting. In vergelijking met vijf jaar geleden, is er volgens de CM een duidelijke vooruitgang merkbaar in de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites. Zo informeren de ziekenhuizen beter over financiële zaken zoals de ziekenhuisfactuur, kamer- en honorariumsupplementen dan in 2013.

Daarnaast communiceren ze ook transparanter over patiëntenrechten en de ombudsdienst.

"Niet elk ziekenhuis haalt echter onze streefwaarden. Zo staat er op de websites nog te weinig informatie over centrale aansprakelijkheid en de verzekeringsstatus van artsen. Praktische informatie scoort dan weer beter", aldus het VPP.

Van de 99 Belgische ziekenhuiswebsites die de CM screende op twee aspecten van patiëntgerichtheid, namelijk informatie over financiële aspecten en patiëntenrechten, nemen 49 Vlaamse ziekenhuizen deel aan de meting van de website-indicator van het VPP. Dat is een instrument dat het VPP in 2014 ontwikkelde om te evalueren of ziekenhuizen op hun websites informatie aanbieden die relevant is voor patiënten. Daarnaast geeft de indicator een beeld of die informatie toegankelijk, gebruiksvriendelijk en vindbaar is.De ziekenhuizen die deelnemen aan deze meting halen volgens de screening van de CM hogere gemiddelde scores dan de ziekenhuizen die niet deelnemen aan de website-indicator van het VPP. Zo ligt de gemiddelde score op 20 meer dan twee punten hoger bij de ziekenhuizen die deelnemen. Ook op financiële informatie en informatie over patiëntenrechten scoren de deelnemende ziekenhuizen hoger. "Daarnaast staan in de top 10 van de hoogste scores enkel deelnemers van de website-indicator. Van alle deelnemers aan de website-indicator scoort slechts 4% lager dan 10/20", aldus het VPP in haar nieuwsbrief. StreefdoelIn 2013 deed de Christelijke Mutualiteit (CM) een gelijkaardige doorlichting. In vergelijking met vijf jaar geleden, is er volgens de CM een duidelijke vooruitgang merkbaar in de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites. Zo informeren de ziekenhuizen beter over financiële zaken zoals de ziekenhuisfactuur, kamer- en honorariumsupplementen dan in 2013. Daarnaast communiceren ze ook transparanter over patiëntenrechten en de ombudsdienst."Niet elk ziekenhuis haalt echter onze streefwaarden. Zo staat er op de websites nog te weinig informatie over centrale aansprakelijkheid en de verzekeringsstatus van artsen. Praktische informatie scoort dan weer beter", aldus het VPP.