...

Celtherapie is een veelbelovend alternatief voor orgaan- en weefseltransplantatie. Gezien de discussies rond humane embryonale stamcellen wordt veel verwacht van iPS-cellen ('induced pluripotent stem cells'). Tegen die achtergrond hebben vorsers van het VIB een nieuw muizenmodel ontwikkeld. Dat onderzoek biedt op termijn fabelachtige perspectieven