...

Op 1 januari 2010 voldeden 6.580 van de 15.038 bij het Riziv geregistreerde huisartsen niet aan één of meerdere erkenningscriteria. Het belangrijkste is het ontbreken van permanente vorming, een criterium waar 5.251 huisartsen niet aan voldoen.Minister Laurette Onkelinx gaf in de Kamercommissie Volksgezondheid iets meer gedetailleerde cijfers over de erkenningscriteria die niet worden gehaald door huisartsen. 4.760 huisartsen halen op jaarbasis geen 500 patiëntencontacten, 4.907 nemen niet deel aan wachtposten, 4.445 houden geen patiëntendossiers bij en nog eens 5.251 huisartsen kunnen geen geaccrediteerd bewijs voorleggen van permanente vorming. Onkelinx ging niet in op detailvragen over het intrekken van vergunningen. Wel gaf ze haar mening over het toekennen van een sociaal statuut aan niet-erkende artsen. "De erkenning van huisarts heeft geen enkele invloed op het sociaal statuut. Dat statuut is er voor elke arts met een Riziv-nummer, zonder dat men in het kader van het Riziv eisen stelt in verband met activiteiten. Het is immers niet omdat die artsen geen activiteiten uitvoeren waarvoor een terugbetaling gebeurt, dat ze niet actief zijn en in het kader van de volksgezondheid geen belangrijke rol hebben."Voor Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen was dat antwoord er over. "Gelukkig woon ik in een dorp waar ik nooit ziek kan worden, want al mijn buren zijn dokters, die één uurtje huisartspraktijk hebben en voor de rest specialist zijn in het ziekenhuis van de UCL", aldus Van Biesen die in de rand van Brussel woont. "Zij voldoen op geen enkel vlak aan de criteria. Nochtans hebben ze wel fiscaal en sociaal een aantal extra voordelen. Er zijn dus wat linken die men hier in het antwoord onderschat. Ik zou u willen vragen om de nadruk te leggen op het feit dat indien iemand geen huisartsenpraktijk heeft, hij of zij ook niet van de voordelen, middelen en fiscale voordelen kan genieten." Onkelinx reageerde niet meer op de stelling van Van Biesen. Ludwig Verduyn