...

"Het is in het belang van de patiënten dat zorgverleners hen steeds kunnen behandelen op basis van de meest recente informatie uit hun medisch dossier. Ook als ze bijvoorbeeld tijdens een uitstapje naar de andere kant van het land op bezoek moeten bij een zorgverlener die ze nog nooit eerder hebben geconsulteerd. Dankzij die up-to-date informatie weet die zorgverlener bijvoorbeeld welke allergieën de patiënt heeft en beschikt hij of zij meteen over alle relevante informatie om sneller de juiste diagnose te stellen en eventuele dubbele onderzoeken te vermijden", stelt De Block.Het Actieplan e-Gezondheid 2015-2018 had als doelstelling om 2,75 miljoen geïnformeerde toestemmingen te bereiken tegen begin dit jaar. En die kaap is vorige week gerond: op vrijdag 19 februari 2016 stond de teller op 2.810.291 toestemmingen. Ter vergelijking: op 2 februari 2014 hadden 32.228 burgers hun toestemming gegeven, op 2 februari 2015 waren dit er 598.964.Het totaal aantal transacties via het eHealth-platform bedroeg 4,26 miljard op jaarbasis in 2015, tegenover 1,86 miljard in 2014.Het aantal artsen dat actief gegevens deelt via de hubs steeg van 430 in oktober 2014 naar 5.442 in januari 2016.Het aantal apothekers dat het Gedeeld Farmaceutisch Dossier gebruikt, steeg in diezelfde periode van 936 naar 2.652.Het aantal berichten dat zorgverleners maandelijks met elkaar uitwisselen via de beveiligde eHealthBox, nam toe van 3 naar 4 miljoen tussen oktober 2014 en januari 2016.Het aantal keer dat een zorgverlener de verzekerbaarheid van zijn of haar patiënt online raadpleegt (is de patiënt in orde met zijn of haar ziekenfonds), steeg van 8 miljoen keer naar 16,5 miljoen keer per maand in diezelfde periode.