...

Vanaf 2016 werd de telematicapremie geïntegreerd met de praktijkpremie - om meer te krijgen dan een basispremie moet de huisarts aan een aantal criteria voor het gebruik van eHealth voldoen. Hij moet bijvoorbeeld de helft van de hoofdstuk IV-aanvragen via MyCareNet verrichten.Nog helft huisartsen"De voorwaarden en de minimumdrempels veranderen niet in 2017", meldt dr. Hueting nu. Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen werd vastgesteld dat ongeveer de helft van de huisartsen aan minstens drie voorwaarden voldoen en daarom meer krijgen dan de basispremie. Drieduizend artsen voldeden zelfs aan vijf of zes van de criteria voor het eHealth-gebruik en hebben daarmee recht op een nog mooiere premie."Maar dat houdt in dat we nog de helft van de huisartsen aan boord moeten krijgen en we willen het niet nog moeilijker maken voor de huisartsen die nog in het eHealth-verhaal moeten instappen." De drempels blijken goed haalbaar te zijn, stelt Hueting nog, van zodra men echt het elektronisch dossier gaat gebruiken.Procedure vereenvoudigenVanaf juli zullen huisartsen kunnen zien voor hoeveel criteria ze aan de minimumdrempel kwamen. Ze kunnen vervolgens hun premie aanvragen. Dat gebeurt volgens de oude, wat omslachtige procedure: om te bewijzen dat hij met een 'gehomologeerd' softwarepakket werkt, genereert de huisarts met zijn pakket een formulier. En hij dropt dat op een webtoepassing. "We zijn dit jaar te laat om het KB nog te veranderen en de procedure te vereenvoudigen, maar dat zal tegen volgend jaar gebeuren", weet Huetin nog. Pakketten worden tegenwoordig op een andere manier getest dan met de homologatieprocedure. De arts heeft er alle belang bij dat hij een pakket gebruikt dat de eHealth-diensten aankan.Binnenkort zullen artsen ook om de drie maanden kunnen vaststellen in hoeverre ze al aan de criteria voor de premie voldoen, weet de Kartel-voorzitter nog.Verder meldt Hueting nog dat de procedure om het GMD met MyCarenet te beheren wat eenvoudiger zal worden doordat de ziekenfondsen hun respons meer op elkaar zullen afstemmen.