...

Volgens Valerie Van Peel was de communicatie na laatste ministerraad van vorig jaar onvolledig. De regering wilde inderdaad voorkomen dat de Franstalige geneeskundestudenten het slachtoffer zouden worden van het beleid van de Franstalige gemeenschap, dat al vele jaren faalt iets te ondernemen tegen het overtal van afstuderende artsen.Maar het KB dat de afstuderende geneeskundestudenten een RIZIV-nummer bezorgt waarmee ze volgend jaar hun beroepsopleiding kunnen starten, wordt pas definitief als effectief blijkt dat Wallonië bij aanvang van het volgende schooljaar een ingangsexamen zal hebben.Bovendien koppelt de federale regering aan die voorwaarde een globaal akkoord over de afrekening van het overtal aan artsen dat Wallonië heeft opgebouwd. Het standpunt was steeds dat de Franstaligen de voorafname die ze hebben gedaan op het contingent, geleidelijk zullen moeten compenseren."Jaarlijks zullen we bekijken of nog steeds aan alle voorwaarden is voldaan, vooraleer we opnieuw Riziv-nummers afleveren. Wij zullen niet toelaten dat er in dit dossier beslissingen worden genomen op de kap van de Vlaamse studenten en ten koste van de kwaliteit en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg", aldus Van Peel.