...

Rond de millenniumwisseling vervelde het toenmalige Verbond der Belgische Omnipractici (VBO) tot Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Daarmee werd ook de band met de Franstalige tegenvoeter GBO doorgeknipt en de bruggen met het Kartel -onder andere ASGB- opgeblazen. SVH-woordvoerder Steven Hasaert: "In 2005 volgde Herman Moeremans dan Karel Vandemeulebroecke op als voorzitter van het SVH. In de zes jaren voordien was Herman medetrekker van de domusgroep. Het doel daarvan was om alle bestaande huisartsenverenigingen in één groot huisartsenhuis (domus medica) te verenigen. Dat was de grote droom van Herman."In de praktijk draaide het anders uit. In het toenmalige Vlaams Huisartsenparlement (VHP) vertegenwoordigden drie groepen de Vlaamse huisartsgeneeskunde -huisartsenkringen, wetenschappelijke en syndicale verenigingen. Uit de fusie zou een eengemaakt huisartsenhuis ontstaan. Steven Hasaert: "Maar u kent de geschiedenis. Op de dag van de oprichting van Domus Medica was het wantrouwen zo groot dat de syndicale inkapping van het SVH er nooit kwam. Het gebrek aan transparantie en democratie binnen Domus Medica waren de grote hinderpalen voor een goede relatie."Dokter Hasaert: "De huisartsen verliezen een belangrijke vertegenwoordiger. Herman Moeremans zette zich jarenlang vrijwillig in voor de waardigheid en de waardering van de huisarts. Ontelbare uren vergaderde hij met beleidsmakers, huisartsen, syndicalisten... Steeds in het geloof dat de huisarts de spil moet zijn van de gezondheidszorg. Politici bewijzen hieraan steeds lippendienst, voor Herman moest dit ook echt in beleidsdaden tot uiting komen. Hij vond dat politici het beroep net zozeer dienden te waarderen en te respecteren als de burgers."Dokter Moeremans was ook politiek actief als ondervoorzitter, gemeenteraadslid en fractieleider van N-VA in Willebroek. Omdat hij van oordeel was dat het SVH apolitiek moest blijven was hij daarover erg discreet tijdens zijn syndicale activiteiten.De redactie van Artsenkrant condoleert mevrouw Moeremans, zijn vijf zonen en de familie.