...

De wetenschappers volgden een miljoen mannen in de streek van Portland. Ze verzamelden informatie over de symptomen en de medische voorgeschiedenis van die mannen, tussen 35 en 65 jaar oud, die in de periode 2002-2012 een hartstilstand kregen. De conclusies liegen er niet om. Van de 567 mannen die een hartstilstand buiten het ziekenhuis kregen, had 53% reeds lang op voorhand symptomen. Wat die symptomen betreft, had 56% van de mannen pijn in de borst, 13% ademnood en 4% last van duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen. Interessanter nog is dat die symptomen zich bij 80% van de slachtoffers tussen vier weken en een uur voor de hartstilstand manifesteerden. En zelfs al was er in de meeste gevallen sprake van coronairlijden, toch werd slechts de helft van deze mannen voor het accident gediagnosticeerd. (referentie: communiqué van de American Heart Association, 19 november 2013)