...

De regeling komt er na een wijziging van het KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen. Dat gewijzigde KB verscheen gisteren in Het Staatsblad.Voortaan moet de huisartsenkring overdag en 's avonds (tussen 8 en 23u) een absoluut minimum van één huisarts van wacht per 100.000 inwoners voorzien. 's Nachts (tussen 23 en 8u) is minstens één huisarts per 300.000 inwoners vereist. Deze wijziging treedt vanaf 1 september 2013 in voege.Tot nog toe moest één huisarts permanent beschikbaar zijn per schijf van 30.000 inwoners.