...

UNOF-CSMF, de grootste vakbond van 'vrije' huisartsen (zelfstandigen) verzet zich hevig tegen "deze maatregel voor 'expres' omschakeling die laat uitschijnen dat je huisarts kunt worden na slechts enkele weken opleiding en die de essentie zelf van de aanwervingsovereenkomst voor de openbare dienst uitholt". De vakbond voegt daaraan nog toe: 'Het getuigt van diepe minachting om de indruk te wekken dat je zowel de titel als de competenties van huisarts in enkele weken kunt verwerven, terwijl de huisartsgeneeskunde sinds 2007 een volwaardige medische specialisatie is en een van de meest complexe specialisaties gezien het bereik. En dat op een moment waarop de huisartsgeneeskunde in de weer is om de universitaire erkenning te krijgen die recht doet aan haar ambities en opleidingsvereisten'.