...

Bezeten door dit idee selecteerden de onderzoekers uit een steekproef van 50.000 volwassenen willekeurig 9.842 vrijwilligers van 18 tot 103 jaar. Aan de hand van NMR onderzochten ze een bloedstaal van die vrijwilligers en gingen vervolgens de doodsoorzaak na van alle overlijdens bij die groep in de vijf daaropvolgende jaren. Ze identificeerden mogelijke verbanden tussen die overlijdens en 106 biomarkers die in het bloed van de geselecteerde personen aanwezig waren. Van die 106 biomarkers bleken er vier bepalend voor het risico om aan bijvoorbeeld een cardiovasculaire aandoening of kanker te overlijden. Het betreft albumine, orosomucoïde, lipoproteïnen met een lage dichtheid en citraat. De auteurs van het onderzoek stelden vast dat wanneer de vier 'necromerkers' werden samengevoegd om een totaalscore te berekenen, 15,3% van de mensen van wie de score tot de 20% hoogste scores behoorde binnen vijf jaar overleden. Hun relatief overlijdensrisico lag daarmee 19 keer hoger dan bij deelnemers van wie de score tot de 20% laagste scores behoorde. Dit resultaat werd bevestigd door Finse onderzoekers bij een ander cohort van 7.503 personen. De Estse onderzoekers zijn van mening dat een bloedtest gezonde personen aanwijzingen zou kunnen geven over hun levensverwachting op vijf jaar. (referentie: PLOS Medicine, 25 februari 2014, DOI: 10.1371/journal.pmed.1001606)