...

Het is de apotheker die zelf het voorschrift aanmaakt op het moment dat hij het volledig terugbetaalde vaccin aflevert. De aflevering kan alleen in de open officina.De apotheker controleert de leeftijd van zijn cliënt. Belangrijk is dat hij die ook bevraagt over"bekende en ernstige" allergieën (tegen bestanddelen van het vaccin, met name kippeneiwitten).De apotheker moet de cliënt ten slotte wijzen op het belang van de koudeketen - totdat de huisarts het vaccin kan toedienen.Voor de toediening van het vaccin - en eventueel voor het maken van het voorschrift - kan de huisarts de derdebetalersregeling toepassen: de patiënt betaalt alleen het remgeld.In de mededeling die werd rondgestuurd staat dat het griepvaccin zonder voorschrift van de huisarts kan worden afgehaald vanaf 1 oktober. Maar de begeleidende e-mail stelt dat de regeling pas ingaat vanaf de publicatie in het Belgische Staatsblad.De artsensyndicaten - AADM, BVAS én Kartel - waren vragende partij om vijftigplusser, een gemakkelijk te identificeren risicogroep, de mogelijkheid te bieden het vaccin af te halen zonder voorschrift.Dat moet de komende weken de druk op de huisartsenpraktijken voor een stuk helpen verlichten.Marc Moens (BVAS) vertelt dat Riziv-baas Jo De Cock maandag de oplossing uit zijn mouw toverde. Hij haalde een wettekst uit 1961 boven die de regering de mogelijkheid geeft bij rampen, oorlogen of pandemieën bepaalde gezondheidswerkers uitzonderlijk speficieke bevoegdheden toe te vertrouwen.De apotheker krijgt nu de bevoegdheid zelf het voorschrift aan te maken voor het griepvaccin. Dat gebeurt op het moment dat hij het vaccin aflevert.Hij registreert de aflevering van het vaccin in het voorschriftenregister zodat die informatie ook beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier van de patiënt.