Het Riziv geeft op zijn website een overzicht van de nieuwe regelgeving. Kort samengevat: het oude model is niet langer geldig na 1 februari. Het nieuwe model vermeldt voortaan duidelijk de einddatum van het voorschrift. Na die datum mag de apotheker de geneesmiddelen niet meer afleveren.

"Om alle betrokken zorgverleners en hun partners de kans te geven zich op deze overgang voor te bereiden, werd een transitieperiode van drie maanden voorzien. Die loopt nu ten einde", stelt het Riziv. En verder: "Het verzekeringscomité van het Riziv heeft beslist om de overgangsperiode niet te verlengen."

Het verzekeringscomité beklemtoont ook dat de patiënt, noch administratief, noch financieel de dupe kan zijn van de situatie. "Ook voor de apothekers moet de hinder beperkt zijn. Het verzekeringscomité roept daarom voorschrijvers op om in de eerste plaats steeds elektronisch voor te schrijven en bij uitzonderlijk voorschrijven op papier enkel het nieuwe model te gebruiken. Het verzekeringscomité monitort de evolutie op het terrein."

Pragmatisch

Op datzelfde verzekeringscomité zou topman Jo De Cock het als volgt verwoord hebben: "De wet blijft de wet en de inwerkingtreding van het MB wordt niet uitgesteld. Om pragmatische redenen evenwel - vooral dan om de patiënt niet te penaliseren - zal er voorlopig niet opgetreden worden als nog oude formulieren gebruikt worden als het echt niet anders kan."

Eerder al kwam vanuit het kabinet van minister De Block de melding dat "voor de voorschriften oud model, die vanaf 1 februari toch nog door de artsen zouden voorgeschreven worden, het Riziv een tijdelijke regeling (laatste uitstel) uitwerkt." Wat toch wel enigszins in tegenspraak klinkt met de communicatie van het Riziv. Bij navraag daarover verwijst men daar zonder meer uitleg opnieuw naar de regelgeving op de website.

Het Riziv geeft op zijn website een overzicht van de nieuwe regelgeving. Kort samengevat: het oude model is niet langer geldig na 1 februari. Het nieuwe model vermeldt voortaan duidelijk de einddatum van het voorschrift. Na die datum mag de apotheker de geneesmiddelen niet meer afleveren."Om alle betrokken zorgverleners en hun partners de kans te geven zich op deze overgang voor te bereiden, werd een transitieperiode van drie maanden voorzien. Die loopt nu ten einde", stelt het Riziv. En verder: "Het verzekeringscomité van het Riziv heeft beslist om de overgangsperiode niet te verlengen."Het verzekeringscomité beklemtoont ook dat de patiënt, noch administratief, noch financieel de dupe kan zijn van de situatie. "Ook voor de apothekers moet de hinder beperkt zijn. Het verzekeringscomité roept daarom voorschrijvers op om in de eerste plaats steeds elektronisch voor te schrijven en bij uitzonderlijk voorschrijven op papier enkel het nieuwe model te gebruiken. Het verzekeringscomité monitort de evolutie op het terrein."PragmatischOp datzelfde verzekeringscomité zou topman Jo De Cock het als volgt verwoord hebben: "De wet blijft de wet en de inwerkingtreding van het MB wordt niet uitgesteld. Om pragmatische redenen evenwel - vooral dan om de patiënt niet te penaliseren - zal er voorlopig niet opgetreden worden als nog oude formulieren gebruikt worden als het echt niet anders kan."Eerder al kwam vanuit het kabinet van minister De Block de melding dat "voor de voorschriften oud model, die vanaf 1 februari toch nog door de artsen zouden voorgeschreven worden, het Riziv een tijdelijke regeling (laatste uitstel) uitwerkt." Wat toch wel enigszins in tegenspraak klinkt met de communicatie van het Riziv. Bij navraag daarover verwijst men daar zonder meer uitleg opnieuw naar de regelgeving op de website.