...

Het zwangerschapsverlof is hiervan een voorbeeld. Alle geïndustrialiseerde landen, met uitzondering van de Verenigde-Staten, kennen betaald zwangerschapsverlof gedurende ten minste 14 weken. Het merendeel van de landen met lagere tot gemiddelde inkomsten hebben ook bepaalde vormen van zwangerschapsverlof. Het belang van dit verlof wordt onderschreven door het feit dat als het zwangerschapsverlof met 10 weken wordt verlengd, het kindersterftecijfer met 10% afneemt. Er is dan namelijk meer gelegenheid voor moeders om hun kind de borst te geven en om de kinderen te laten inenten. Madagaskar, een land met een erg laag BNP, heeft het betaalde zwangerschapsverlof ingevoerd evenals doorbetaalde pauzes ten behoeve van borstvoeding. De kindersterfte is daarmee lager geworden dan die in de meeste andere landen ten zuiden van de Sahara. Einhorn Maurice