...

Robrecht Vermeulen (27 februari 1938-28 september 2018) was lid en oud-voorzitter van heel wat -Vlaamse- verenigingen. Zo leidde hij een tijdlang het Doktersgild van Helmont, het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen, de Vlaamse Vereniging van Academici -afdeling Brussel, het Vlaams Artsenverbond en was hij voormalig voorzitter van de Orde der Artsen.De aflijvige had een uitgesproken Vlaams profiel en bepleitte -onder meer als lid van het Doktersgild Van Helmont en van het Vlaams Artsenverbond- een toewijzing van de hele gezondheidszorg, met inbegrip van de toegang tot het beroep, aan de Vlaamse en Franse gemeenschap.Na het VAV-symposium over "Vlaamse gezondheidszorg na de zesde staatshervorming" in september 2017 was dokter Vermeulen nog co-auteur van een tekst die de contingentering evalueerde. Hij erkende dat in 2017 belangrijke stappen werden gezet naar een structurele oplossing voor dit aanslepende dossier. Toch bleef hij sceptisch. Voor Vermeulen was de contingentering slechts duurzaam opgelost "op voorwaarde dat de ingangsproef van de Franse Gemeenschap stand houdt en doeltreffend blijkt te zijn. En indien het voorgestelde correctiemechanisme uitgevoerd wordt." In het licht van de actualiteit waren dat alvast profetische woorden.De uitvaartplechtigheid voor dokter Vermeulen heeft zaterdag 6 oktober om 13u plaats in de abdijkerk van Vlierbeek in Kessel-Lo.