...

"In december had men nog geen uitweg voor het dossier van de Brusselse wachtposten gevonden. Aan de huidige oplossing is hard gewerkt door de Werkgroep Wachtposten en door het Riziv", verzekert Reinier Hueting - voorzitter van het Kartel. "De Brusselse wachtposten krijgen nu een budget voor de komende negen maanden. Dat is als ook het Verzekeringscomité het met dit voorstel eens is."Met de Brusselse taxibedrijven is er een overeenkomst gesloten voor de rijdende wacht. Daardoor zal men in de toekomst geen beroep meer moeten doen op privé-organisaties zoals SOS Médecins, en is er ook tariefzekerheid voor de patiënt. Met name de coördinator van de Franstalige huisartsenkring FAMGB zal de mobiele wacht verder op poten zetten.TweetaligheidHet plan is verder dat er zes 'ankerpunten' voor de wachtpost komen. Het ene grote ankerpunt binnen de vijfhoek is meteen de thuisbasis voor de rijdende wacht. De vijf andere ankerpunten worden in de periferie geopend. De Nederlandstalige wachtpost Terranova zou, als alles goed loopt, opgaan in deze ankerpunten.Bedoeling is ervoor te zorgen dat de Vlaamse patiënten ook steeds in de eigen taal worden opgevangen, zowel in de wachtposten als wanneer ze de rijdende wacht op bezoek krijgen. Er moeten dus voldoende tweetalige artsen ingeschakeld worden.De Brusselse Huisartsenkring (BHAK) is vooral bevreesd dat Vlaamse huisartsen veel vaker dan nu zullen moeten inspringen om die tweetalige dienstverlening te verzekeren. "De Franstalige coördinator maakt zich sterk dat dat niet nodig zal zijn - dat de tweetalige dienstverlening voldoende kan worden verzekerd zonder dat de Vlaamse artsen meer wachtdiensten moeten verrichten of vaker moeten beschikbaar zijn", stelt Hueting.De Nederlandstalige coördinator zal samenwerken met zijn collega van de FAMGB en moet zorgen dat de pijnpunten die de BHAK nog ziet, worden weggewerkt. Is de BHAK na negen maanden nog niet overtuigd, dan zullen de Franstalige en Nederlandstalige wachtpost hun eigen weg blijven gaan, denkt Hueting. Maar de bedoeling is dat FAMGB en BHAK zich allebei kunnen vinden in het gezamenlijke project.Meer nieuws over de medicomut leest u in de Artsenkrant van vandaag.