De coronacrisis heeft ons alvast duidelijk gemaakt dat een geïntegreerd, eenduidig gezondheidsbeleid in ons federaal land een absolute must geworden is.

Het concept van een geïntegreerde zorg voldoet aan de behoefte aan echte zorg voor onze gezondheid:

  • focussen op meer preventie, meer patiëntgerichte aanpak en meer coördinatie tussen de plaatsen waar men zorg levert en tussen en binnen teams van zorgverleners.
  • gezondheidsvoorlichting en -bevordering en preventie behoren tot de basisfuncties van een goed functionerend gezondheidsbeleid.

Europa en alle lidstaten zouden op het vlak van preventie nu alle krachten moeten bundelen, en dit over de gewest- en landsgrenzen heen. Een goed preventiebeleid wordt daarom ook het best op nationaal niveau, nog beter zelfs op Europees niveau georganiseerd. Op nationaal niveau zou de federale minister van Volksgezondheid zich daarin kunnen laten bijstaan door en dit coördineren met staatssecretarissen of ministers en agentschappen in de verschillende gewesten.

Cijfers in 2018 van het KCE-rapport, zowel op Belgisch als op Europees niveau, legden een ander pijnpunt bloot. Tegenover de 2.250 euro die in de hele EU per persoon per jaar wordt besteed aan curatieve gezondheidszorg, staat nauwelijks 75 euro voor preventie of 0,20 euro per dag.

Een goed preventiebeleid wordt het best op nationaal niveau, nog beter zelfs op Europees niveau georganiseerd

Uit deze coronacrisis blijkt overduidelijk dat niet enkel aandacht moet worden besteed aan het bestrijden van ziekten, maar vooral aan het voorkomen ervan. Om grote uitgaven op termijn te voorkomen, zowel op economisch als op gezondheidsvlak, moeten de overheden massaal investeren in preventie. Het is een investering in de toekomst.

Gezondheid is een van de belangrijkste aspecten van het menselijk bestaan. De kernvraag mag dan ook niet zijn: 'Hoeveel geld levert preventie op?', maar wel 'Hoeveel geld zijn preventie en gezondheid ons waard?'

Preventie is een opdracht voor de hele samenleving. Voorkomen is beter dan genezen.

We vragen de overheid dan ook om, de coronacrisis in acht nemend:

  • dringend werk te maken van een geïntegreerd gezondheidsbeleid, bij voorkeur op federaal niveau, met uitvoering in de gewesten
  • primordiale aandacht te besteden aan een goed gestructureerd en gecoördineerd nationaal preventiebeleid en hiervoor meer middelen te voorzien
  • aan te dringen bij de Europese instanties tot het uitwerken van een gezondheidsbeleid, inbegrepen een slagvaardig preventiebeleid en dit voor alle aangesloten lidstaten.

De ondertekenaars:

Geert Messiaen, gewezen secretaris-generaal van een verzekeringsinstelling ZIV, geert_messiaen@hotmail.com

Ann Van de Casteele, apotheker

Jacques Tavernier, apotheker-klinisch bioloog

Lieven Annemans, gezondheids- en welzijnseconoom

Etienne De Vos, UGent en VUB gepensioneerd

Pol Herman, huisarts

Stefaan Nuytten,

ondernemer, economist, fiscalist

Carine Holvoet, gepensioneerd

Abel Nuytten, Chef BOB Roeselare b.d.

Egbert Lachaert, voorzitter Open VLD Kamer

Marie Vandeputte, bestuurder van BAF en coördinator Zorgzaam Leuven

Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Luc Vanden Daelen, orthopedisch chirurg

Prof. dr. apr. Gert Laekeman

Prof. Jan Rosier, UC Dublin KU Leuven

Paul De Raeve, EFN Secretary General

Hilde Deneyer, algemeen Directeur VAN

Kristof Cannoot, CEO Mitouch

Victor Gortz, apotheker

Willy Lemmens, gepensioneerd

Marc Dooms, ziekenhuisapotheker UZ Leuven

Peter Coussement, marketing manager IXX PHARMA

Harry Tuinder, Europees ambtenaar onderzoek en ontwikkeling in Brussel

Luc Blyaert, digital expert

Bram Van Peteghem, apotheker, CEO Labophar

De coronacrisis heeft ons alvast duidelijk gemaakt dat een geïntegreerd, eenduidig gezondheidsbeleid in ons federaal land een absolute must geworden is. Het concept van een geïntegreerde zorg voldoet aan de behoefte aan echte zorg voor onze gezondheid: Europa en alle lidstaten zouden op het vlak van preventie nu alle krachten moeten bundelen, en dit over de gewest- en landsgrenzen heen. Een goed preventiebeleid wordt daarom ook het best op nationaal niveau, nog beter zelfs op Europees niveau georganiseerd. Op nationaal niveau zou de federale minister van Volksgezondheid zich daarin kunnen laten bijstaan door en dit coördineren met staatssecretarissen of ministers en agentschappen in de verschillende gewesten. Cijfers in 2018 van het KCE-rapport, zowel op Belgisch als op Europees niveau, legden een ander pijnpunt bloot. Tegenover de 2.250 euro die in de hele EU per persoon per jaar wordt besteed aan curatieve gezondheidszorg, staat nauwelijks 75 euro voor preventie of 0,20 euro per dag. Uit deze coronacrisis blijkt overduidelijk dat niet enkel aandacht moet worden besteed aan het bestrijden van ziekten, maar vooral aan het voorkomen ervan. Om grote uitgaven op termijn te voorkomen, zowel op economisch als op gezondheidsvlak, moeten de overheden massaal investeren in preventie. Het is een investering in de toekomst. Gezondheid is een van de belangrijkste aspecten van het menselijk bestaan. De kernvraag mag dan ook niet zijn: 'Hoeveel geld levert preventie op?', maar wel 'Hoeveel geld zijn preventie en gezondheid ons waard?' Preventie is een opdracht voor de hele samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. We vragen de overheid dan ook om, de coronacrisis in acht nemend: