...

De resultaten tonen aan dat wie recentelijk stopte met roken 53% minder risico liep op een cardiovasculair accident in een periode van zes jaar in vergelijking met actieve rokers. Wie al langer was gestopt met roken, liep 54% minder risico in vergelijking met de rokers. Ook na correctie voor het gewicht blijven deze percentages significant. De onderzoekers komen dan ook tot de logische conclusie dat stoppen met roken voordelig is voor rokers, ook als ze daardoor aankomen. Er is overigens geen subgroep gevonden voor wie stoppen met roken minder voordelig zou zijn. Voor diabetespatiënten is de trend dezelfde, al zijn de cijfers niet statistisch significant. (referentie: Clair C et al. JAMA. 2013;309:1014)