...

Op een persconferentie presenteerde Onkelinx wat Recip-e, het Nationaal Intermutualistisch College, het eHealthplatform en Medex u vandaag aanbieden als (e-)service.Vandaag is een beetje een rekbaar begrip. De diensten bestaan, u kunt er in principe gebruik van maken. Maar u moet eerst de aangepaste software in huis halen. Voor de meeste toepassingen betekent dat: wachten op de volgende update van uw softwarepakket. En dat zou wel voor binnenkort moeten zijn.Recip-e: u maakt het voorschrift aan met uw computer, maar in plaats van het klassieke voorschrift wordt een voorschrift met barcode afgeprint. De apotheker scant de barcode in en haalt het elektronisch voorschrift op van de server. Voordeel: betere communicatie en duidelijkere voorschriften. Als arts kunt u nagaan of de patiënt zijn medicijn heeft opgehaald. U kunt zien welke substitutie plaatsvond.Controleren van de verzekerbaarheid: vervangt de SIS-kaart en aangezien de informatie on-line wordt opgehaald, krijgt u de meest actuele data. Heeft uw patiënt recht op een verhoogde tegemoetkoming en/of derdebetalersregeling? Is hij toevallig niet onlangs van ziekenfonds veranderd? Is hij niet ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum?Elektronische hoofdstuk IV-attesten. Jaarlijks handelen de ziekenfondsen ongeveer 1,4 miljoen aanvragen af, weet Laurette Onkelinx. Dat duurt gemiddeld drie weken. "Dankzij de elektronische procedure wordt deze termijn aanzienlijk teruggebracht: in ongeveer 70% van de gevallen zal onmiddellijk een antwoord worden verstrekt en in geval van akkoord zal de patiënt dus de betrokken toelating tijdens de raadpleging ontvangen. Voor 30% van de aanvragen wordt deze termijn teruggebracht tot minder dan zeven dagen", aldus minister Onkelinx.eHealthBox. Vandaag maken al meer dan 4.100 huisartsen gebruik van de eHealthBox. Onderschept iemand uw mail, dan kan hij daar niets mee, want de inhoud is versleuteld. De sleutels voor de encryptie moet u zelf aanmaken, zodat u er van op aan kunt dat de overheid of iemand anders niet in staat is om mee te kijken. De eHealthBox komt dus met huiswerk: niet alleen moet u de sleutel aanmaken. U moet uw persoonlijke sleutel op een veilige plek bijhouden. Niemand mag ermee gaan lopen, en u kunt zich niet permitteren hem te verliezen. De eHealthBox biedt de klassieke mogelijkheden van e-mail, zoals het vragen van een leesbevestiging. Bovenop de eHealthBox kunnen nieuwe toepassingen ontwikkeld worden voor de automatische integratie van gegevens in het EMD.eMediAtt: is een nieuwe toepassing van Medex van de FOD Volksgezondheid, voor elektronische ziektebriefjes. Jaarlijks verwerkt Medex - het federaal centrum voor medische expertise - 300.000 ziektebriefjes van ambtenaren. Die kunt u voortaan elektronisch aanmaken vanuit het EMD - dat is dus weer van zodra uw softwarepakket dat aanbiedt. Ook deze toepassing maakt deel uit van het nieuwe EMD-label en moet binnenkort beschikbaar zijn in uw pakket. Het afschaffen van de hele papierwinkel heeft voordelen voor iedereen. U houdt een kopie van de ziekteattesten bij in het elektronische dossier van de patiënt.