"Tussentijdse consultaties via een app kunnen ook een terugval helpen voorkomen, en patiënten die een app gebruiken zijn vaak nauwer betrokken bij hun behandeling", aldus de minister van Volksgezondheid.

Eind oktober vond een tussentijdse evaluatie plaats van de 24 pilootprojecten in mobile health of m-health. Die zijn het resultaat van een oproep die minister De Block eind juni 2016 de wereld instuurde. De minister ziet het potentieel in van m-health om de zorg voor de patiënt sterk te vereenvoudigen en te verbeteren, maar wijst ook op het belang om het kaf van het koren te scheiden. De proefprojecten, die dit jaar allemaal van start gingen, moeten daarbij helpen.

Eerste helft 2018

Zij vallen onder vier toepassingsgebieden in de zorg:

  • de organisatie van de zorg, bijvoorbeeld de communicatie tussen zorgverleners en patiënten via een teleconsultatie;
  • de ondersteuning van de diagnosestelling;
  • de begeleiding van patiënten bij hun herstel en revalidatie;
  • en patiëntenparticipatie of het actief betrekken van patiënten bij de behandeling.

De meeste projecten lopen een halfjaar. Van sommige projecten wordt de looptijd verlengd, bijvoorbeeld als dat nodig is om voldoende data te verzamelen.

Een definitieve evaluatie volgt in de eerste helft van 2018. Daarna belooft de minister het wettelijk kader uit te tekenen, en te kijken naar terugbetalingsmogelijkheden.

Aandachtspunten

De minister vond ook aandachtspunten. Zo is de procedure voor patiënten om zich aan te melden is vaak nog te omslachtig. "Daarnaast zijn sommige mobiele toepassingen onvoldoende gebruiksvriendelijk, vooral voor patiënten die digitaal minder onderlegd zijn."

Ook moet de gezondheidsinformatie verzameld door de app op elk moment toegankelijk zijn voor patiënten en zorgverleners, zodat zij steeds over de meest complete gegevens kunnen beschikken. Tot slot moeten mobiele toepassingen en andere de e-gezondheidstoepassingen goed op elkaar afgestemd worden, zodat appgegevens automatisch toegevoegd kunnen worden aan het elektronisch dossier van de patiënt in het ziekenhuis.

"Tussentijdse consultaties via een app kunnen ook een terugval helpen voorkomen, en patiënten die een app gebruiken zijn vaak nauwer betrokken bij hun behandeling", aldus de minister van Volksgezondheid.Eind oktober vond een tussentijdse evaluatie plaats van de 24 pilootprojecten in mobile health of m-health. Die zijn het resultaat van een oproep die minister De Block eind juni 2016 de wereld instuurde. De minister ziet het potentieel in van m-health om de zorg voor de patiënt sterk te vereenvoudigen en te verbeteren, maar wijst ook op het belang om het kaf van het koren te scheiden. De proefprojecten, die dit jaar allemaal van start gingen, moeten daarbij helpen. Eerste helft 2018Zij vallen onder vier toepassingsgebieden in de zorg: De meeste projecten lopen een halfjaar. Van sommige projecten wordt de looptijd verlengd, bijvoorbeeld als dat nodig is om voldoende data te verzamelen. Een definitieve evaluatie volgt in de eerste helft van 2018. Daarna belooft de minister het wettelijk kader uit te tekenen, en te kijken naar terugbetalingsmogelijkheden.