...

Op 11 januari stuurde het HTSC Comité nieuwe richtlijnen door voor de aanpak van de Omikron-crisis in de komende periode. In de tweede helft van januari wordt de piek verwacht van de vijfde golf.Een aantal bepalende factoren kan men nog steeds niet precies inschatten. Hoe ziekmakend is de Omikron-variant precies? Hoeveel geïnfecteerde personen belanden in het ziekenhuis en uiteindelijk in de ICU? Hoe goed beschermt vaccinatie effectief tegen ernstig covid bij deze variant?Onderstaande tabel geeft weer hoe, op basis van een aantal variabelen, men de situatie voor de tweede helft van januari inschat:In fase 2 wordt 60% van de beddencapaciteit gereserveerd voor covidpatiënten. Er worden ICU-bedden bijgecreëerd en de capaciteit van de gewone bedden moet het viervoudige zijn van dat van de ICU.Maar door uitval van personeel zijn er nu al minder ICU-bedden beschikbaar. De golf piekt zo snel dat een goede voorbereiding, onder meer door het beschikbaar maken van nieuwe ICU-bedden, niet haalbaar is. Doorschakelen naar fase 3 wordt daarom beter haalbaar geacht. Bij fase 3 worden geen bedden voor covidpatiënten meer gereserveerd. Niet-dringende zorg wordt uitgesteld, en de dringendheid van de zorg van covid en niet-covidpatiënten wordt tegen elkaar afgewogen. Deze medische triage gebeurt 'aan de deur'.Dit is de huidige stand van zaken: Op zondag 9 januari was in 29 van de Belgische ziekenhuizen nog steeds minstens 33% van de ICU-capaciteit ingenomen door covidpatiënten. In 13 daarvan liep dat zelfs op tot meer dan de helft, lezen we in de HTSC-brief van 11 januari.19 2ICU-bedden en 3 596 'gewone' ziekenhuisbedden waren gesloten wegens personeelsuitval. 430 ICU-bedden zijn vrij en beschikbaar, en 6.416 'gewone' bedden.Van 3 tot en met 9 januari bedroeg het aantal besmettingen dagelijks gemiddeld 22.189, lezen we in het Sciensano-bulletin van 13 januari.Op 12 januari zijn 209 mensen wegens covid in het ziekenhuis opgenomen. Dat aantal stijgt weer sinds begin deze week. Het gemiddelde over de voorbije zeven dagen bedraagt 182 opnamen. Er lagen op 12 januari 2.022 mensen met covid in het ziekenhuis.Er lagen op 12 januari 423 patiënten met covid in de ICU. Dat was minder dan de dag ervoor - de trend blijft voorlopig dalend.Laten we dus hopen dat we aan het ergste - en aan fase 3 - kunnen ontsnappen.