...

De deelstaten werden bevoegd voor het Impulsfonds vanaf 1 juli 2014. De Waalse cijfers omvatten ook dit eerste jaar: in 2014 kende de Waalse regering 44 starterpremies toe. In 2015 daalde dit aantal eventjes tot 38, maar in 2016 liep het weer op tot 50. Het aantal starterspremies steeg tussen 2014 en 2016 dus met 14%.Ter vergelijking: in Vlaanderen ging het in 2016 om 159 dossiers.De Waalse uitgaven voor Impulseo I evolueerden navenant: van 880.000 euro in 2014, over 760.000 in 2015 en juist één miljoen euro in 2016.Impulseo II en III zit in het Waalse gewest nog meer in de lift: in 2014 werden 406 dossiers goedgekeurd. In 2015 bedroeg het aantal 466 en in 2016 ging het om 547 aanvragen. Wallonië gaf in 2014 3,4 miljoen euro uit aan de administratieve ondersteuning van huisartsen, in 2015 was dat opgelopen tot 3,8 miljoen - de precieze cijfers over de uitgaven voor 2016 zijn nog niet bekend. Het aantal aanvragen groeide tussen 2014 en 2016 met lieft 35%.Ter vergelijking: Vlaanderen keurde in 2016 in totaal 1.350 Impulseo II/III-dossiers goed.