...

Begin van deze week zette de Oeso de nieuwste 'health statistics' online. Het brengt nu ook een geüpdate rapport uit over de gezondheidssstatistieken per land.Rem op de groei Daaruit blijkt dat de groei voor gezondheidsuitgaven in België zoals in andere Oeso-landen stilviel. In 2010 stelde de Oeso in ons land maar een groei vast van 1,5%. Daarna, in 2011 en 1012, nam de groei weer een beetje toe, namelijk 2%. Vooral het geneesmiddelenbudget werd op hold gezet. In 2012 was er 0% groei voor geneesmiddelen, het jaar daarvoor krompen de uitgaven voor geneesmiddelen zelfs met 2%.Maar in vergelijking met andere Oeso-landen valt het met de rem die is gezet op de uitgaven in ons land nog wel mee: andere landen snoeiden de afgelopen jaren veel meer in de gezondheidsuitgaven, en ook in het geneesmiddelenbudget.Ons land kon de uitgaven voor geneesmiddelen beperken door het marktaandeel van generische geneesmiddelen op te drijven. Dat steeg tussen 2008 en 2012 met 30%. In 2012 bedroeg dat aandeel daarmee 13%. Maar de Oeso stipt aan dat het gemiddelde voor alle lidstaten 24% bedraagt.VS is koploper Het aandeel van de gezondheidsuitgaven in het Bruto Binnenlands Product bedragen voor België 10,9%. Het gemiddelde in de Oeso bedraagt 9,3%.Wanneer je alle Oeso-landen rangschikt volgens dit criterium, bekleedt België plaats nummer negen. Koploper zijn de Verenigde Staten: daar gaat 16,9% van het BBP naar gezondheidszorg. Nederland staat op de tweede plaats, met 11,8% van het BBP. Het aandeel van de overheid in de gezondheidsuitgaven wordt in België op 75% geschat. Een kwart van de kosten betaalt de consument uit eigen zak. In alle Oeso-landen samen bedraagt het aandeel van de overheid gemiddeld 72%.