...

Dit ten gevolge van een enquête van dit Britse medische weekblad waaruit bleek dat bijna de helft van de Britse huisartsen een hood risico op burn-out lopen. Dr. Vautrey lanceerde zijn idee in een Twitter-post. Dr. Mike Bewick, adjunct-directeur van de eerstelijnsgezondheidszorg binnen de NHS, erkent het probleem en zegt bereid te zijn samen te werken met de huisartsen om de werkdruk te verminderen, ook al hebben vakbondsleiders hem zijn gebrek aan actie ter zake al verweten.