...

Het SVH betreurt dat de gemengde artsensyndicaten noch de ziekenfondsen gevolg hebben gegeven aan de structurele voorstellen die het zelf formuleerde. Voor het syndicaat zijn de tarieven vrij vanaf volgende maand.Dat het huidige 'voorakkoord' spreekt over een aftopping van de index, zelfs al is die voorlopig, kan voor eht SVH niet door de beugel. Investeren in de eerste lijn is de boodschap, en dat kan pas als op zijn minst de index beschermd wordt, aldus voorzitter Moeremans.Het komt erop aan om de patient aan te moedigen om via de huisarts in het gezondheidscircuit binnen te stappen. Het '70% oneigenlijk gebruik van de spoed' moet de overheid onmogelijk maken.Komt nog bij dat tijdens het aflopende akkoord 2011 een aantal belangrijke toezeggingen in verband met het GMD en praktijkaanmoediging van solowerkenden huisartsen niet tijdig of helemaal niet werden uitgevoerd.Tarieven vrij Conclusie: het SVH houdt de syndicale richtlijn aan om de volledige indexatie vanaf 1 januari 2012 toe te passen. Vanaf 1 januari 2012 bestaat er geen door de individuele huisartsen goed- of afgekeurd akkoord. De tarieven zijn dus vrij.