...

Vanaf 2012 zal een gmd niet meer manueel verlengd kunnen worden, stipuleert het akkoord (punt 5.4). Voor het Algemeen Syndicaat is dat akkoord heilig. Tegen 30 juni moet een voorstel op tafel liggen om het KB aan te passen dat de administratieve verlenging van het gmd bevat. Vandaar de medicomutwerkgroep die het pad moest effenen, en het voorstel van het ASGB (zie AK 2162).Enorme verantwoordelijkheidNu de Bvas ostentatief opstapte, zal geen enkele huisarts in 2012 iets ontvangen voor de gmd-verlenging voor 2012, vreest het ASGB. Het syndicaat houdt zich uit discretieoverwegingen op de vlakte over de gesprekken binnen de werkgroep van de medicomut. Slechts dit: "Van het akkoord dat door alle partners is ondertekend, kan niet afgeweken worden. Wie niet meewerkt aan deze voor huisartsen zo belangrijke materie, draagt een enorme verantwoordelijkheid." Filibusteren is dus uit den boze: dan zullen alle huisartsen tot 2013 moeten wachten voor de verlenging van de gmd's van 2012.Met de twee artsensyndicaten in hun egelstelling zal Jo De Cock wellicht zijn nek moeten uitsteken om tot een consensus te komen (waarbij hij ook nog rekening moet houden met de ziekenfondsen). Eens te meer zal de topman van het Riziv over eieren moeten lopen. Zeker ook omdat Marc Moens beweert dat de gehandtekende teksten van het akkoord achteraf nog gewijzigd zijn, iets wat het vertrouwen niet erg bevordert. Reinier Hueting (ASGB) daagt dokter Moens uit om met de bewijzen van die wijzigingen op de proppen te komen. "Als die er al zijn, vraag ik me ook af waarom Moens zo lang gewacht heeft om ze aan het licht te brengen."