Dat blijkt uit resultaten van de meest recente rookenquête van Stichting tegen Kanker. Die peilt naar het rookgedrag van de Belg en naar het draagvlak voor beleidsmaatregelen inzake roken.

De bevraging werd afgenomen in september vorig jaar. In vergelijking met 2019, toen er van covid-19 nog geen sprake was, stelt de Stichting een hogere rookprevalentie vast.

Zo geeft 27% van de Belgen aan te roken, waarbij een op vijf op dagelijkse basis rookt. Resultaten die in de lijn van 2020 liggen, maar dus hoger dan in 2019.

Rokers zijn (nog steeds) voornamelijk mannen, zijn voornamelijk afkomstig uit Brussel en Wallonië en bevinden zich vooral in de laagste sociaaleconomische klasse. Het gemiddeld aantal rokers is het hoogste in de groep 18-64-jarigen.

"De coronacrisis heeft een enorme invloed gehad op onze leefstijl en ons welzijn", stelt de Stichting. Ze verwijst daarbij ook naar enquêtes van Sciensano die aantonen dat risicogedrag zoals het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- of kalmeringsmiddelen is toegenomen sinds de coronacrisis.

In een zelfde adem pleit ze voor een nieuwe heffing voor tabaksproducenten om de maatschappelijke kosten ten gevolge van roken te betalen. Volgens de Stichting kost tabaksgebruik de wereld elk jaar 1,4 biljoen dollar aan gezondheidszorg en productiviteitsverlies.

Zo'n zeven op de tien respondenten van de rookenquête staan positief tegenover zo'n heffing voor de tabaksindustrie. Een geheel verbod op de verkoop van tabaksartikelen ziet 40% van de Belgen zitten.

Stoppen met roken

Naast rookgedrag bevroeg de Stichting tegen Kanker in haar enquête ook de rookstopintenties van de Belg.

64% van de rokers toont intentie om te stoppen met roken (63% in 2020). De groep die direct actie - in de eerst volgende zes maanden - gaat ondernemen, blijft weliswaar zeer beperkt (21%), wat ook in lijn ligt met 2020.

Rookstopadvies

Op de vraag of een spontane doorverwijzing voor rookstophulp door de huisarts zou motiveren om te stoppen met roken, antwoordde een op vier rokers 'ja'. Tabakstop is overigens gekend bij een op twee Belgen en meer bij rokers in Wallonië. De tabakoloog is gekend bij zes op tien Belgen, maar minder in Vlaanderen en bij mannen.

Zo'n spontane doorverwijzing door de arts heeft meer effect bij 18- tot 24-jarigen t.o.v. 35+ers, en bij 25- tot 34-jarigen t.o.v. 55+ers, stelde de Stichting voorts vast. Dat blijkt ook meer het geval bij Brusselaars.

Drie op tien rokers zijn vorig jaar 'spontaan' aangesproken door hun arts om te stoppen met roken, in 2020 was dat 36%.

Dat blijkt uit resultaten van de meest recente rookenquête van Stichting tegen Kanker. Die peilt naar het rookgedrag van de Belg en naar het draagvlak voor beleidsmaatregelen inzake roken.De bevraging werd afgenomen in september vorig jaar. In vergelijking met 2019, toen er van covid-19 nog geen sprake was, stelt de Stichting een hogere rookprevalentie vast.Zo geeft 27% van de Belgen aan te roken, waarbij een op vijf op dagelijkse basis rookt. Resultaten die in de lijn van 2020 liggen, maar dus hoger dan in 2019. Rokers zijn (nog steeds) voornamelijk mannen, zijn voornamelijk afkomstig uit Brussel en Wallonië en bevinden zich vooral in de laagste sociaaleconomische klasse. Het gemiddeld aantal rokers is het hoogste in de groep 18-64-jarigen."De coronacrisis heeft een enorme invloed gehad op onze leefstijl en ons welzijn", stelt de Stichting. Ze verwijst daarbij ook naar enquêtes van Sciensano die aantonen dat risicogedrag zoals het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- of kalmeringsmiddelen is toegenomen sinds de coronacrisis.In een zelfde adem pleit ze voor een nieuwe heffing voor tabaksproducenten om de maatschappelijke kosten ten gevolge van roken te betalen. Volgens de Stichting kost tabaksgebruik de wereld elk jaar 1,4 biljoen dollar aan gezondheidszorg en productiviteitsverlies. Zo'n zeven op de tien respondenten van de rookenquête staan positief tegenover zo'n heffing voor de tabaksindustrie. Een geheel verbod op de verkoop van tabaksartikelen ziet 40% van de Belgen zitten.