...

De financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg staat deze week erg in de kijker. Het Riziv organiseerde samen met Dokters van de Wereld een symposium over de toegankelijkheid. In het eindverslag van het bevolkingsonderzoek over de gezondheidszorg, werd ook aandacht besteed aan de financiële drempels.In de VRT-enquëte 'Foto van Vlaanderen' kwam een toegankelijke gezondheidszorg als derde belangrijkste kopzorg voor de Vlaming te voorschijn.Naar aanleiding daarvan wijst Domus Medica in een persmededeling er nog eens op dat de toegang tot de huisarts al heel goedkoop is. Voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kost de raadpleging van een huisarts maar één euro - en soms valt die zelfs weg.Drempels wegwerken Maar niet iedereen weet dat ze recht hebben op deze gunstige regeling, en Domus Medica roept de overheid op dat beter bekend te maken bij de doelgroepen.Ook vraagt Domus Medica om de derdebetalersregeling aantrekkelijker te maken voor de artsen. Een minderheid van de artsen probeert nu de derdebetalersregeling te vermijden en dat is niet onbegrijpelijk. "We moeten vandaag ongeveer een maand wachten op onze centen, wat sommige huisartsen kan ontmoedigen", stelt DM-voorzitter Maaike Van Overloop.Dat patiënten zorg soms uitstellen om financiële redenen, is overigens iets wat huisartsen zelf ondervinden - zo stelt dr. Van Overloop. Ze treffen minder patiënten aan in de wachtzaal. Patiënten vragen of ze later mogen betalen.Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënten, onderstreept DM nog. De drempel naar die huisarts moet zo laag mogelijk zijn.