...

In het akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 2011 en 2012 staat ingeschreven dat tandartsen volgend jaar een volledige index krijgen, behalve als ze hun budget overschrijden. Dat laatste is niet het geval is, maar Di Rupo I schroefde de index toch terug. Ontoelaatbaar, vond het Verbond der Vlaamse Tandartsen.Stefaan Hanson, woordvoerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen: "Volgens de berekingen van het actuariaat blijven we binnen onze budgetportefeuille, ook als de indexering wordt meegerekend. De indexaanpassing was dus ongegrond, daar gingen we niet mee akkoord." "Omdat de onderhandelingen niet afgerond werden voor midden december, informeerden we onze leden dat ze zich konden deconventioneren tot 15 december. Zo hadden we meteen ook een drukkingsmiddel voor de onderhandelingen in de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (NCTZ)."FraudeursTijdens die onderhandelingen stelde het VVT voor om outliers strenger te controleren en met de opbrengst van die fraudebestrijding de index te financieren. "98 collega's zijn elk goed voor vier keer de mediaan van het consumptiegedrag van een doorsnee tandarts, samen staan ze in voor vijf procent van ons volledige budget. En omwille van hen worden de overige 98% van de tandartsen 'gestraft'", aldus Hanson. "Dat kan niet langer."Uiteindelijk kwam de volgende regeling uit de bus: op een januari volgt een indexering van 1,55%. En op een mei volgt een aanpassing naar 2,99%, op voorwaarde dat de berekeningen van het actuariaat dan blijken te kloppen. Dat voorstel was niet naar de zin van het VVT, dat dit liet blijken door slechts met 50% van zijn NCTZ-stemmen akkoord te gaan.ControleWaar het Verbond wel tevreden mee is, is dat vanaf een maart de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv outliers strenger zal kunnen aanpakken. De DGEC krijgt de mogelijkheid om fraudeurs op basis van zeer recente gegevens te controleren in hun kabinet, en het Riziv zal grotere bedragen kunnen recupereren."Scherpere maatregelen waren broodnodig. Nu zien we op de profielencommissie dat sommige tandartsen na nog geen drie maanden te werken al als 'outlier' kwalificeren en dan het land verlaten. Ongehoord", klinkt Hanson verontwaardigd. Verwacht wordt dat de aankondiging van strengere controles ook preventief zijn werk zal doen, door fraudeurs nu al af te schrikken.