...

Wanneer de schildwachtklieren alleen maar geïsoleerde tumorcellen bevatten, is de kans dat die ook al andere klieren hebben bereikt bijzonder klein. Verdere systematische okseluitruiming verhoogt de overleving niet. Hetzelfde geldt als er alleen sprake is van micrometastasen (kleiner dan 2 millimeter) in niet meer dan twee schildwachtklieren.AlgoritmeWanneer er macrometastasen (groter dan 2 millimeter) zijn, blijft een verdere okseluitruiming de standaardbehandeling. Toch als er maar twee schildwachtklieren zijn aangetast, kan men nog steeds overwegen alleen maar die te verwijderen. Men berekent daarbij het risico dat de ziekte hervalt, en als dat laag is en een volledig okseltoilet dat verder maar zeer beperkt beïnvloedt, kan men met de patiënt overwegen de procedure niet uit te voeren.Bijvoorbeeld bij een vrouw die een borstsparende operatie ondergaat wegens een tumor en verder behandeld wordt met adjuvante systemische therapie, is een volledig okseltoilet waarschijnlijk niet nodig.Het KCE publiceerde voor het eerst richtlijnen voor de behandeling van borstkanker in 2007, maar die werden geregeld bijgewerkt . De update die zopas verscheen, kwam onmiddellijk in de media-aandacht door de suggestie om Avastin niet meer te gebruiken in de behandeling van borstkanker. Over de beperkte plaats die dit geneesmiddel vandaag inneemt, en de motivering daarvoor leest u elders op de website.De geüpdate richtlijn vindt u op de website van de KCE.