...

Het KB veranderde niets voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. Wel zou een preventief onderzoek niet langer terugbetaald worden voor vrouwen jonger dan 45 en ouder dan 74 jaar zonder risicoprofiel. Bij de 45-50-jarigen beperkte de terugbetaling zich tot één onderzoek per jaar, bij 50-74-jarigen tot één screening om de twee jaar.De Block hoopte zo "de kwaliteit van en de participatie aan screening te verhogen". Tegelijk stelde men "enorm veel paniekzaaierij vast waardoor de burger compleet verkeerd geïnformeerd werd. Dat verhinderde een sereen debat en dus zetten we het KB voorlopig on hold", aldus het kabinet De Block.De commotie, vrijwel uitsluitend in Franstalig België, ontstond nadat drie vrouwen een online petitie lanceerden. Daarin gooiden ze allerlei op een hoopje. Onder meer waarschuwden ze er voor dat "meer dan een kwart van de kankers zou worden 'overgeslagen'". Op een mum van tijd verzamelde de petitie meer dan 35.000 handtekeningen.Het volk had gesproken, de politiek volgde. Regeringspartij MR - opgejaagd door PS en cdH - nam afstand van de maatregel. De Block volgde.Ondertussen is de Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) "stomverbaasd" over het tumult. De radiologen denken dat dit onder andere verband houdt met de bestaande verwarring over het verschil tussen diagnostische en preventieve medische onderzoeken. Diagnostische mammografieën worden uitgevoerd indien er symptomen zijn die op borstkanker kunnen wijzen. De kans op een tumor is dan reëel.Uiteraard is dat bij preventie heel anders. Wie zich voor een screeningsonderzoek aanmeldt, heeft geen symptomen. Meer dan 99% heeft ook geen borstkanker. De BVR wijst erop dat de voordelen van maximale detectie zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen het risico op vals positieven. "Talloze wetenschappelijke studies bewijzen dat de kleine winst in extra kankerdetectie niet in verhouding staat tot het grote aantal gevallen van 'vals alarm'. Daarom bevelen alle internationale screeningsrichtlijnen mammografie enkel aan als screeningsonderzoek", aldus de radiologen. Een bijkomend onderzoek gebeurt dus enkel voor de uitwerking van een afwijkende screeningsmammografie of voor screening van vrouwen met sterk verhoogd risico.De nomenclatuuraanpassing komt tegemoet aan deze wetenschappelijke consensus. Precies omdat zo de diagnostische nomenclatuur voorbehouden blijft voor echte diagnostiek. Dat voorkomt het oneigenlijke gebruik van de 50% duurdere diagnostische mammografieën voor screeningsdoeleinden. "Aangezien er geen consensus bestaat over screening bij vrouwen jonger dan 45 jaar en ouder dan 75 jaar werden deze groepen terecht niet opgenomen in de nieuwe nomenclatuur", zo luidt het nog. De radiologen betreuren het opschorten van de nieuwe nomenclatuur sterk.Lees ook: Riziv-rondschrijven over mammografieën verdaagd