Afgelopen maandag bereikten de zorgverleners, de zorgvoorzieningen en de mutualiteiten globaal een akkoord (*) over een voorstel voor de besteding van het budget voor de gezondheidszorg voor 2023. We vonden een consensus die focust op drie pijlers: het welbevinden van de zorgverleners, de leefbaarheid van de zorgvoorzieningen en de financiële toegankelijkheid van de zorg.

Is dit voorstel perfect? Uiteraard niet. Ook vanuit de ziekenfondsen zouden we op bepaalde punten verder willen gaan. Er sneuvelden ook initiatieven die we graag in het voorstel gezien hadden. Toch staan we voluit achter wat er op tafel ligt. Omdat we beseffen dat we nét nu, in deze uiterst precaire tijden, stappen moeten zetten in de richting van de broodnodige hertekening van ons gezondheidszorgsysteem.

Concreet voorziet de begroting voor 2023 35 miljard euro voor gezondheidszorg. Dat is 3 miljard meer dan in 2022. De noodkreten uit de zorgsector van het afgelopen jaar hebben tot de nodige sense of urgency geleid. De voorziene groeinorm van 2,5 procent creëert ruimte voor alle sectoren om straks de nodige initiatieven te nemen.

De debatten die we de afgelopen weken voerden, gingen hoofdzakelijk over het stukje budget om 'vernieuwend beleid' mee te voeren, al wordt ook werk gemaakt van een betere besteding van de bestaande middelen. Het gaat over een bedrag van 195 miljoen euro. Voor een goed begrip: dat is net iets meer dan 0,5 procent van het totale gezondheidszorgbudget voor het komende jaar.

Hoe realiseren we levenskwaliteit op lange termijn voor de grootst mogelijke groep mensen?

De benadering per sector blijft frictie geven met de volgens ons noodzakelijke transversale en langetermijnaanpak, gebaseerd op gezondheidszorgdoelstellingen. Als we zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond willen houden, moeten we de manier waarop we het budget besteden vanuit een andere hoek bekijken. Met name: hoe realiseren we levenskwaliteit op lange termijn voor de grootst mogelijke groep mensen?

We stellen voor om een deel van die 195 miljoen euro in te zetten om geconventioneerde zorgverleners die vandaag al in zwaar weer zitten, te ondersteunen om hun oplopende kosten te dekken. Dit om voor patiënten de nodige financiële zekerheid te geven én omdat we geloven in de kracht van conventies.

We worden vandaag al met zorguitstel geconfronteerd. De financieel barre winter die er voor vele gezinnen aankomt, zal dit probleem enkel vergroten. De angst om de rekeningen te kunnen betalen en de onzekerheid over hoe hoog die rekeningen precies zullen zijn, zijn nefast.

We pleiten daarom voor een grondige hervorming van het conventiesysteem. De basis van een betaalbare en betrouwbare sociale zekerheid zijn goede en gerespecteerde afspraken: tussen zorgverleners en de overheid enerzijds, tussen zorgverleners en hun patiënten anderzijds. Als we willen dat ons zorgsysteem transparant en toegankelijk blijft, moeten we ernaar blijven streven om afspraken te maken waarin iedereen zich kan vinden. We zijn er allemaal van overtuigd dat we onze gezondheidszorg moeten hervormen. Het is de enige juiste aanpak voor de gigantische uitdagingen die op ons afkomen.

Onenigheid leidt tot onzekerheid, en dat kunnen de mensen vandaag echt missen. In die hervorming dienen we allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen. Het mag daarbij af en toe eens botsen, maar uiteindelijk zullen we het wel samen moeten doen: zorgverstrekkers, ziekenfondsen en politici.

(*): de 22 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen stemden positief. Op de bank van de zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen waren er 6 afwezigen, 5 onthoudingen, 8 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Afgelopen maandag bereikten de zorgverleners, de zorgvoorzieningen en de mutualiteiten globaal een akkoord (*) over een voorstel voor de besteding van het budget voor de gezondheidszorg voor 2023. We vonden een consensus die focust op drie pijlers: het welbevinden van de zorgverleners, de leefbaarheid van de zorgvoorzieningen en de financiële toegankelijkheid van de zorg. Is dit voorstel perfect? Uiteraard niet. Ook vanuit de ziekenfondsen zouden we op bepaalde punten verder willen gaan. Er sneuvelden ook initiatieven die we graag in het voorstel gezien hadden. Toch staan we voluit achter wat er op tafel ligt. Omdat we beseffen dat we nét nu, in deze uiterst precaire tijden, stappen moeten zetten in de richting van de broodnodige hertekening van ons gezondheidszorgsysteem.Concreet voorziet de begroting voor 2023 35 miljard euro voor gezondheidszorg. Dat is 3 miljard meer dan in 2022. De noodkreten uit de zorgsector van het afgelopen jaar hebben tot de nodige sense of urgency geleid. De voorziene groeinorm van 2,5 procent creëert ruimte voor alle sectoren om straks de nodige initiatieven te nemen.De debatten die we de afgelopen weken voerden, gingen hoofdzakelijk over het stukje budget om 'vernieuwend beleid' mee te voeren, al wordt ook werk gemaakt van een betere besteding van de bestaande middelen. Het gaat over een bedrag van 195 miljoen euro. Voor een goed begrip: dat is net iets meer dan 0,5 procent van het totale gezondheidszorgbudget voor het komende jaar. De benadering per sector blijft frictie geven met de volgens ons noodzakelijke transversale en langetermijnaanpak, gebaseerd op gezondheidszorgdoelstellingen. Als we zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond willen houden, moeten we de manier waarop we het budget besteden vanuit een andere hoek bekijken. Met name: hoe realiseren we levenskwaliteit op lange termijn voor de grootst mogelijke groep mensen?We stellen voor om een deel van die 195 miljoen euro in te zetten om geconventioneerde zorgverleners die vandaag al in zwaar weer zitten, te ondersteunen om hun oplopende kosten te dekken. Dit om voor patiënten de nodige financiële zekerheid te geven én omdat we geloven in de kracht van conventies. We worden vandaag al met zorguitstel geconfronteerd. De financieel barre winter die er voor vele gezinnen aankomt, zal dit probleem enkel vergroten. De angst om de rekeningen te kunnen betalen en de onzekerheid over hoe hoog die rekeningen precies zullen zijn, zijn nefast. We pleiten daarom voor een grondige hervorming van het conventiesysteem. De basis van een betaalbare en betrouwbare sociale zekerheid zijn goede en gerespecteerde afspraken: tussen zorgverleners en de overheid enerzijds, tussen zorgverleners en hun patiënten anderzijds. Als we willen dat ons zorgsysteem transparant en toegankelijk blijft, moeten we ernaar blijven streven om afspraken te maken waarin iedereen zich kan vinden. We zijn er allemaal van overtuigd dat we onze gezondheidszorg moeten hervormen. Het is de enige juiste aanpak voor de gigantische uitdagingen die op ons afkomen.Onenigheid leidt tot onzekerheid, en dat kunnen de mensen vandaag echt missen. In die hervorming dienen we allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen. Het mag daarbij af en toe eens botsen, maar uiteindelijk zullen we het wel samen moeten doen: zorgverstrekkers, ziekenfondsen en politici. (*): de 22 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen stemden positief. Op de bank van de zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen waren er 6 afwezigen, 5 onthoudingen, 8 stemmen voor en 3 stemmen tegen.