...

In België zijn er naar schatting 10.000 tot 11.000 mensen die een gebarentaal gebruiken. Wanneer iemand die doof of slechthorend is naar het ziekenhuis moet, wordt hij of zij soms geconfronteerd met een taal- en cultuurbarrière. In de meeste ziekenhuizen is niet onmiddellijk iemand aanwezig die gebarentaal beheerst, wat soms voor moeilijkheden kan zorgen wanneer de patiënt en het medisch personeel elkaar niet goed begrijpen.Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid een tolkensysteem op afstand voor dove of slechthorende patiënten. Het medisch personeel en de patiënten kunnen via de videoconferentie contact opnemen met een doventolk die Vlaamse of Franse gebarentaal begrijpt. Die tolken werken respectievelijk in het UZ Gent en het CHU Charleroi.Volksgezondheid probeert er sinds 1999 via een systeem van interculturele bemiddeling ook voor te zorgen dat patiënten die zich niet goed in het Nederlands of Frans verstaanbaar kunnen maken, via een intercultureel bemiddelaar toch de juiste medische zorg kunnen krijgen. Sinds 2009 lopen ook proefprojecten voor interculturele bemiddeling via het internet. Op dit moment zijn er bemiddelaars beschikbaar in 17 talen.