...

Het nieuwe model dat 31 variabelen omvat, had een goede discriminerende waarde in de vooraf gespecificeerde subgroepen en leende zich goed voor het hele PCI-risicospectrum. (referentie: Rao SV et al. J Am Coll Cardiol Intv. 2013;6:897)