...

Normaal is het museum, dat nog maar sinds najaar van 2010 bestaat, enkel open voor groepen die reserveren. Maar op zondag 1 mei maakten de stad Turnhout en farmabedrijf Janssen Pharmaceutica een uitzondering: zij stelden het museum een hele dag open voor publiek. Een gids leidde geteresseerden langs het leven van Dokter Paul.Vol trots en met veel respect en bewondering praatte de gids zondag over haar overleden dorpsgenoot. 'Dokter Paul' woonde tot zijn dood in 2003 in buurtgemeente Vosselaar - niet ver van Beerse, waar de huidige fabriek Janssen Pharmaceutica gelegen is, maar bracht zijn jeugd door in Turnhout. De eerste steen van Janssen Pharmaceutica werd niet ver van zijn ouderlijke huis gelegd. Reden te over om aan deze bijna-Grootste Belg een museum te wijden, of liever een Meduceum, een Medisch-Educatief Centrum. Historische geneeskunde Het Meduceum geeft een overzicht van de evolutie in de geneeskunde dankzij de indrukwekkende en exclusieve verzameling van Zuster Alena van de Gasthuiszusters van het St-Elisabethgasthuis. Zij redde vele medische instrumenten van de ondergang en zorgde ervoor dat van elk medisch toestel minstens n exemplaar bewaard bleef. Een archivaris vertelde ons dat de allereerste operatietafel uit plexiglas in het Meduceum staat. Toen het narcosemiddel werd uitgevonden was het moeilijk om meteen de juiste dosis te vinden. Als de patit op een glazen tafel geopereerd werd, konden ze tijdens de operatie in het oog houden of hij blauw werd...Dit antieke instrumentarium, tentoongesteld op de eerste verdieping van het oude internaat van Sint-Victor, was zondag echter niet toegankelijk voor publiek. Jammer, want de glimp die we door een opening opvingen, zag er veelbelovend uit.Dokter PaulPaul Janssen was trouwens meer dan enkel arts en wetenschapper: hij was een begenadigd voetballer die zijn werknemers voortdurend uitdaagde voor onderlinge partijtjes. (Winnen deed hij altijd. Durfde het personeel de baas niet verslaan misschien?) Schaken deed hij ook - hij verdiende er zijn geld mee in Amerika om zijn verblijf terug te betalen - en ook met de piano kon hij goed overweg.Van Imodium tot Xi'an Een groot deel van het Meduceum is gewijd aan het werk dat de arts leverde als hoofd van Janssen Pharmaceutica. Van de uitvinding van Motilium en Imodium, over het onderzoek naar parasitologie tot zijn bijdrage aan het verwijderen van schimmels op het Terracottaleger van Xi'an en de 17de eeuwse Zuid-Amerikaanse mummies van El Carmen - van beide historische objecten staat n replica in het museum.De museumverdieping is niet groot, ook al herbergt ze vele aspecten van een zeer grote Belg en wetenschapper. Zeker een bezoekje waard, maar let op: enkel in groep en na reservering. Misschien een idee voor een volgende kringactiviteit?