...

Op het jaarlijkse congres van de American Academy of Asthma Allergy and Immunology in San Diego (27 februari - 4 maart) heeft een groep gegevens gepresenteerd over duurzaamheid van de door OIT verkregen tolerantie (2). De onderzoekers hebben hun studie uitgevoerd bij 20 patiënten die allergisch waren voor pindanootjes, maar die als "gedesensibiliseerd" werden beschouwd omdat een dubbelblinde, placebogecontroleerde provocatietest onder dekking met OIT negatief was. De OIT werd bij alle patiënten stopgezet en ze kregen de raad om blootstelling aan pindanootjes te vermijden. 1 maand (n = 16) of 3 maanden (n = 4) na stopzetting van de OIT werd een nieuwe provocatietest uitgevoerd. De provocatietest die werd uitgevoerd 1 maand na stopzetting van de OIT, was bij alle patiënten negatief en de mate van activering van de basofielen was vergelijkbaar met die vóór stopzetting van de immunotherapie. Bij de patiënten bij wie de provocatietest werd uitgevoerd 3 maanden na stopzetting van de OIT, was er maar één met een negatieve test en bij alle patiënten was de mate van activering van de basofielen toegenomen sinds de stopzetting van de immunotherapie. De duur van de initiële OIT blijkt geen belangrijke rol te spelen bij het verlies van tolerantie, aangezien de behandeling langer had geduurd (tot 5 jaar) in de groep die 3 maanden na stopzetting ervan was getest. De onderzoekers concluderen dat de allergische reactie kan recidiveren als het allergeen na stopzetting van een OIT gedurende lange tijd wordt gemeden. Zou het na een desensibiliseringskuur kunnen dat "one peanut a day takes the allergy away ?" Wordt vervolgd. (referenties: 1- K Anagnostou et al. The Lancet vroege onlinepublicatie 30 januari 2014. 2- MD Kulis et al. J Allergy, Clin Immunol. 2014; 133 (2 suppl): AB153 #536)