...

De auteurs besluiten dat gezonde eetgewoonten en een gematigd alcoholgebruik de incidentie van chronische nierinsufficiëntie bij patiënten met type 2-diabetes kunnen beperken of de ontwikkeling ervan vertragen. De inname van natrium (met een ruime spreiding) en de normale inname van proteïnen worden niet in verband gebracht met chronische nierinsufficiëntie. (referentie: Dunkler D et al. JAMA Intern Med. 2013;173:1682)