...

Gigantisch tekortHet ICPD (International Conference on Population and Development) is het vervolg op de VN-top van 1994 In Caïro over seksuele en reproductieve zorg. Het laat maar liefst tientallen sprekers uit de hele wereld aan het woord over een totaal van 85 sessies. Onderzoek aan vnl. de John Hopkins University (Baltimore) bepaalde dat er 370 miljard dollar nodig is om gendergelijkheid, anticonceptie, veilige zwangerschap en bevalling te promoten en ingang te doen vinden. Op dit moment is er echter slechts 42 miljard dollar beschikbaar, en is een accurate analyse van het tekort nodig om te kunnen bepalen welke passende bronnen geld zouden kunnen aanleveren. Dit kunnen zowel binnenlandse fondsen zijn, buitenlandse investeringen of financiële injecties uit private ondernemingen. Waarden en keuzes99% van de moedersterfte tijdens zwangerschap of bevalling blijkt voorkomen te kunnen zijn geweest, indien een betere en duurzame zorg was aanwezig geweest. Deze zorg situeert zich niet enkel op het domein van de gezondheid en het psychische en fysieke welzijn alleen, maar begint, eerder nog, bij een toegankelijke opleiding voor vrouwen. Dat onderwijs ook de basis vormt voor de reductie van gendergeweld, (grotere) gelijkheid tussen man en vrouw, evenals de kennis en het gebruik van anticonceptie, behoeft geen betoog. Het kostenplaatje voor het welzijn van (toekomstige) moeders staat gelijk met de kostprijs van 4200 militaire vliegtuigen. Het is dus niet alleen zaak het nodige geld bijeen te krijgen, maar evenzeer, en zelfs van primordiaal belang om de juiste keuzes te maken. Pijnlijk is dat Afrika volgens Jackson Chekweko, directeur van Reproductive Health Uganda, wel degelijk potentieel over voldoende financiële ressources beschikt, maar chronisch te weinig investeert in alles wat te maken heeft met de empowerment van meisjes en vrouwen, en met gezondheid in het algemeen. Het is daarom dringend nodig te focussen op langetermijndenken zodat er duurzaam kan worden geïnvesteerd. De investeringskost moet worden afgewogen tegenover de kost van verloren mensenlevens en volgende generaties, zo argumenteert Achim Steiner, hoofd van de VN-ontwikkelingsorganisatie. Zo leidt één dollar die wordt gespendeerd aan anticonceptie in ontwikkelingslanden tot een vermindering van de kosten voor pre -en postnatale zorg met 2,20 dollar. Politieke moedEr is echter een soort garantie dat er steeds geld wordt vrijgemaakt wanneer de president of de regering van dit of geen Afrikaans land dat maar wil. Hoewel de uitwassen hiervan helaas genoegzaam bekend zijn, ziet Chekweko toch ook een hoopvolle verschuiving. Volgens hem is er een nieuwe generatie Afrikaanse leiders aan zet die niet aarzelt om moedige beloften te doen. Op de VN-top deze week formuleerde president Kenyatta van Kenia al de ambitie om tegen 2022 genitale verminking uit te roeien in alle Oost-Afrikaanse landen. Ook met partnergeweld wil hij volledig komaf maken. Dat deze president de nodige politieke moed betoont, kan een belangrijke symbolische waarde hebben voor andere staatshoofden alsook voor het aangaan van partnerschappen met stakeholders.Gebaseerd op ipsnews.be en nairobisummiticpd.org