...

Welke kreet ontsnapt u als uw hamer uw vingers treft in plaats van de spijker? 'Potverdrie', of een doorvoeld 'verdomme' of 'dedju'? Hoe dan ook, dank zij het psychologenteam van de Keele University (Verenigd Koninkrijk) is de therapeutische waarde van al dat vloeken nu bevestigd. Door Chantal MattonOm het te bewijzen dompelden vrijwilligers hun handen onder in ijskoud water. Degenen die daarbij flink vloekten, slaagden erin 40 seconden langer de handen in het water te houden. Maar vloeken is niet het hele verhaal, want niet iedereen in de groep reageerde op dezelfde manier. Als men de deelnemers verder uitvroeg, bleken vooral degenen die zich zelden zo lieten gaan een gunstig antalgisch effect te ervaren. Dat werd bevestigd door drie verschillende schalen voor pijnevaluatie. Wie om het minste aan het vloeken slaat, heeft er uiteindelijk geen baat meer bij als pijnstiller. De auteurs leggen uit dat vloeken een emotionele reactie oproept - en een versnelling van het hartritme - wat de pijnwaarneming beperkt, voor zover men die reactie niet afzwakt door het mechanisme te vaak te gebruiken. Men zou hiertegen kunnen opwerpen dat ook praten de aandacht afleidt van pijn. Maar de vorsers hebben ook dat nagetrokken door in een volgende fase ofwel een scheldwoord, ofwel een gewoon woord te suggereren. Het laatste bleek heel wat minder efficiënt. Bij kinderen kan men beter niet zeggen 'ik ga prikken' of 'opgelet, je gaat een prikje voelen'. Het is beter het kind af te leiden, wat vermijdt dat de aandacht gericht blijft op de zone die pijn gaat doen. Dit kan eveneens de pijn verminderen, in afwachting van de leeftijd waarop de jongere óók naar krachttermen leert te grijpen. Terloops komt de studie nog bevestigen - voor zover dat nodig was - dat mannen vaker voor seksueel getinte krachttermen kiezen dan vrouwen.Nog een ander feit tekent zich af: net zoals voor het aantal winden per dag (zo'n 15 tot 20 ) blijft het aantal keren dat men vloekt sterk onderschat.