...

Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen steeg tussen 2008 en 2009 van 1.027 naar 1.102, een toename van bijna 7%. Hoewel elders in Europa ook een stijging werd vastgesteld, blijft Vlaanderen een probleemgeval met anderhalf keer het Europees gemiddelde. -50-jarigenDe Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor 2010 schreven onder andere een vermindering van de sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen met 8% ten opzichte van 2000 voor. Maar in 2009 bedroeg die daling voor zowel mannen als vrouwen slechts 6%. Ten opzichte van 2008 steeg het cijfer zelfs: 8% bij Vlaamse mannen, 3,5% bij vrouwen. De verhouding tussen beide seksen bleef dezelfde: zowel in 2000 als in 2009 waren ruim 70% van de Vlamingen die stierven door zelfdoding, mannen.De helft van de zelfdodingen in 2009 gebeurde bij mannen en vrouwen onder de 50 jaar. Zelfdoding is daarmee een van meest voorkomende doodsoorzaken bij Vlamingen van 20 tot en met 49 jaar.Kanteljaar 2007Opvallende evolutoe: de zelfmoordcijfers daalden van 2000 tot 2007, om daarna opnieuw te stijgen. Een trend die ook in andere Europese landen opvalt. Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen gaf uitleg op Radio n: "Algemeen wordt aangenomen dat de economische crisis een impact heeft op het aantal zelfdodingen. En we zien inderdaad dat de cijfers met de langzame komst van de crisis beginnen te stijgen."Met anderhalf keer het Europees gemiddelde scoort Vlaanderen evenwel zeer slecht. "Wat men naar voren schuift als mogelijke oorzakelijke factor, is het feit dat Vlamingen moeilijker kunnen spreken over psychische problemen", aldus minister Vandeurzen. "En ook de mindere toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg zou een rol spelen."Op 17 december wordt tijdens de gezondheidsconferentie suidepreventie een nieuw actieplan voorgesteld dat de veronderstelde oorzaken moet aanpakken.